Aktuellt

Information angående Corona-viruset

20 mars 2020

Det aktuella läget, med effekter av den globala virus-spridningen, påverkar i högsta grad även oss i Sverige. SKAB-Gruppen har tagit fram handlingsplaner och genomfört åtgärder för att minska risken för spridning och så långt som möjligt förebygga risker för verksamheten.

 
Vi följer myndigheternas rekommendationer för att undvika smittspridning. Våra möten, interna och externa, försöker vi som utgångspunkt att sköta via telefon eller Skype och endast i undantagsfall har vi fysiska möten om det är nödvändigt för verksamheten.
I rådande stund och med den vetskap vi har i nuläget, fungerar produktionen som planerat, förutsatt att tillhandahållna chassier mm kommer i tid. Förberedande åtgärder har genomförts för att ligga före i planeringen med materialförsörjningen och tillåtna lagernivåer har höjts.
SKAB-Gruppen står rustade för att möta de uppkomna utmaningarna och fortsätter att arbeta långsiktigt. Vår ambition är att upprätthålla bästa möjliga servicenivå och framtidsmässig trygghet för våra kunder.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller andra funderingar relaterade till den uppkomna situationen.

SKAB-Gruppen