OB-Trailer

Kund

HD Resources

Beskrivning

På bilderna till vänster syns Groth's senaste (2016) OB-trailer, HDR12, vilken är den andra i en serie av 3 (HDR 11-13). Groth Kaross levererade under 2010 en enhet som betecknas som mobil studio. Idag används den och syns i TV-rutan från alla V75-lopp samt på V64. 

Utrustning

Byggnationen är utrustad med den senaste tekniken; 4K.

Period

2010Kontakta oss