Ungdomsmottagning

Kund

Region Skåne

Beskrivning

I september 2014 leverades denna ungdomsmottagning till Region Skåne; en "turnkey ready" leveras av lastbil och påbyggnad med 12 m totallängd. 

Utrustning

Påbyggnaden har hydrauliskt utskjut på höger sida och får drygt 40 m² invändig yta. Invändigt finns reception, barnmorskerum, samtalsrum, provtagningsrum samt personalrum och två toaletter.

Period

September 2014Kontakta oss

Hans Moberg

VD & Försäljning Special

hans.moberg@grothkaross.se

Telefon: 0499-483 46

Mobil: 076-677 97 62


Kontakta oss